دهه هفتاد فعالیت مان را در زمینه ساخت و تولید آغاز کردیم و در عرصه صنعت پا به میدان گذاشتیم.
در تمام این دوران کوشیده ایم بر محور تلاش برای پویا کردن صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان گام برداریم.
همواره و مدام ایمان داشته ایم که صداقت نزدیک ترین راه برای رسیدن به قله های بلند کیفیت است.
ما امیدمان را به سرشاخه های نور گره زده ایم.

تماس سریع